Öppna föreläsningar – för fördjupade samarbeten

Att gå på föreläsningar är utvecklande på många och ibland helt oväntade plan. Förutom motivation, inspiration och kompetens kan sådana event leda till spännande möten och till helt nya vänskaper eller samarbeten med kollegor.

Under öppna föreläsningar med skickliga talare händer något alldeles speciellt. Publikens sinnen öppnas upp och arbetsuppgifter som tidigare känts svåra får ofta nya lösningar. Men en bra föreläsning handlar inte bara om personen som står på scenen. Deltagarna spelar också en huvudroll, och det är via interaktionen med dem som föreläsaren kan leverera något unikt.

Förutom detta så bygger en lyckad föreläsning på samspelet mellan deltagarna. Genom att lyssnarna ges möjlighet att diskutera olika situationer som de ställs inför under arbetsdagen konkretiseras ämnen, teman och budskap. Dessutom lär de då känna varandras förutsättningar och får ny förståelse för kollegornas utmaningar och arbetssätt. Under öppna föreläsningar i Stockholm eller andra städer kan publiken bidra och bli aktiva delar av föreläsningen på bland annat följande sätt:

Mål & förväntningar

Som deltagare är det bra om du ägnar tid åt att konkretisera dina förväntningar inför föreläsningen. Vad vill du ha hjälp med och varför? Vilka situationer under arbetsdagen har du behov av att ventilera och hitta lösningar på? För hela personalgrupper kan det vara bra att sitta ner tillsammans och sätta ord på vad ni behöver komma vidare med. Ju fler ni är som vill samma sak, desto större chans till givande samtal och diskussioner.

Mingel & övningar

Föreläsningar handlar ofta om att skapa förutsättningar för en motiverande arbetsplats. Men i vissa lägen kan det vara bra att utgå även från mer personliga plan. Om deltagarna uppmuntras att se varandra ur nya perspektiv och blir medmänniskor snarare än ”bara” kollegor så utvecklas ofta kommunikationen i helt nya riktningar. På så sätt kan också helt nya vänskaper och samarbeten uppstå – även professionellt. Mingel, presentationslekar och övningar är inslag som kan hjälpa deltagarna att mötas under mer avslappnade former.

Utvärderingar

I slutet av dagen har medarbetarna fått förnyade kunskaper och redan börjat fundera över hur dessa skulle kunna komma till nytta på arbetsplatsen. Genom en utvärdering på plats får de en möjlighet att lyfta delar som de uppfattat som extra viktiga, vilket också ökar chansen till att föreläsningen verkligen ger resultat i praktiken

Företag som vill inspirera och motivera sin personal och utveckla sin verksamhet i nya riktningar kan besöka öppna föreläsningar i Lund eller andra städer. Kontakta Lära för Livet och få information om föreläsare för just era behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”