Öppna föreläsningar – hjälper dig motivera personalen på bästa sätt

De flesta företagare och chefer är nog överens om att det är viktigt att arbeta löpande med motivation och strategier som förbättrar medarbetarnas prestation. Men exakt hur man ska gå tillväga för att utveckla verksamheten i rätt riktning är mer omtvistat och beror också på den aktuella organisationens behov.

En annan faktor att ta hänsyn till är företagets profil. Bolag som arbetar med försäljning kräver till exempel andra åtgärder än bolag inom tjänstemannaområdet eller tillverkningsindustrin. Fast, vissa insatser har visat sig vara mer branschöverskridande än andra.

Du som vill veta mer om effektiva motivationsstrategier kan boka in ledningen på öppna föreläsningar med detta tema. Fler tips hittar du också här nedanför:

Tydliga och uppnåeliga mål

Att sätta upp tydliga mål är inte bara ett bra sätt att visualisera kommande satsningar, strategier och arbetsprocesser. Det är också ett utmärkt sätt att inpirera de anställda till förbättrade presentationer. Ett bra sätt att engagera medarbetarna är att låta dem vara med och bestämma de olika målsättningarna, men tänk också på att formulera mål som faktiskt är uppnåeliga. Risken är annars att de får helt motsatt effekt.

Feedback

Feedback, återkoppling och konstruktiv kritik skapar en bra grogrund för utveckling och motivation. I samband med att de anställda får feedback blir det tydligare för dem hur de ligger till i förhållande till de förväntade resultaten. Specifik feedback är också ett tecken på att arbetsinsatserna märks och gör skillnad i ett större sammanhang vilket också bidrar till en känsla av delaktighet och nytta.

Belöna rätt

Olika personer motiveras av olika åtgärder. Vissa kanske trivs med att belönas med ett utökat ansvarsområde och vill prestera mer, medan andra vill arbeta i närmre samarbete med andra team och nätverk. På grund av detta är det viktigt att förstå vad som motiverar vem, och att få en tydligare överblick över de anställdas individuella mål.

För fler tips om belöning och motivation kan du boka in ledningen på föreläsningar i Lund eller andra svenska städer. Det är viktigt att alla chefer i organisationen förstår vikten av motivation och försöker arbeta på ett konsekvent sätt. Lära för Livet guidar er till rätt föreläsare i Lund för just era önskemål.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”