Öppna föreläsningar Örebro 2017

Håll utkik vad som kommer till 2018!

Genomförda föreläsningar i Örebro 2017

Framgångsrika team – genom smidigare samarbeten

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.