Öppna föreläsningar Örebro 2018

Våga tänka nytt! Cecilia Duberg, Aron Anderson 
Örebro 29 november

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.