Öppna föreläsningar Borås 2017

Det sitter i huvudet – motivation och vilja i arbetsgruppen,
Michael Södermalm Borås 18 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag,
kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 031-733 33 30.