Öppna föreläsningar Borås 2019

Håll utkik vad som kommer till Borås under 2019

Vill du boka föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.