Öppna föreläsningar Falun 2018

Håll utkik vad som kommer till hösten 2018!

Genomförda föreläsningar i Falun 2017:

Det sitter i huvudet – motivation och vilja i arbetsgruppen (Borlänge)

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.