Föreläsningar Gävle 2018

Arbeta smartare – Thomas Lydahl
Gävle 16 maj

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.