Föreläsningar Gävle 2019

Har du en besvärlig kollega? Inger Hansson
Gävle 22 november

Genomförda föreläsningar Gävle 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.