Föreläsningar Gävle 2018

Arbeta smartare – Thomas Lydahl
Gävle 16 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.