Öppna föreläsningar Gävle 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl 16 maj

Genomförda föreläsningar i Gävle 2017

Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.