Öppna föreläsningar Göteborg 2018

Samarbeta – Christer Olsson
Göteborg 21 mars

Du kan mer än vad du tror – Mikael Södermalm 
Göteborg 18 april

Om alla bara tänkte som jag – Colin Moon & Angela Ahola
 Göteborg 23 maj

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Göteborg 12 juni

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.