Öppna föreläsningar Göteborg 2017

Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften,
Annika R Malmberg Göteborg 14 december

Öppna föreläsningar Göteborg 2018

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans!
Christer Olsson Göteborg 21 mars

Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen!
Michael Södermalm Göteborg 18 april

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Göteborg 12 juni

Genomförda föreläsningar i Göteborg HT 2017:

Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen.
Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans!
Om alla bara tänkte som jag! – hantera olikheter på jobbet.

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.