Föreläsningar Helsingborg 2018

Mål i sikte – Emma Igelström & Jesper Caron
Helsingborg 24 oktober

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.