Föreläsningar Jönköping 2020

Jönköping 28 april, kl. 13:00-16:00

Vill du boka föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.