Öppna föreläsningar Jönköping 2018

Håll utkik vad som kommer till hösten 2018!

Vill du boka en föreläsare till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.