Öppna föreläsningar Kalmar 2019

Kalmar 9 april, kl. 09:00-12:00

Vill du boka föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.