Öppna föreläsningar Kalmar 2018

Håll utkik vad som kommer till våren 2018!

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.