Genomförda föreläsningar Kalmar 2017

Framtidens arbetsplats – i en digital värld,
Mats Lewan Kalmar 17 maj

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.