Öppna föreläsningar Karlstad 2018

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Karlstad 31 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.