Öppna föreläsningar Karlstad 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Karlstad 31 maj

Genomförda föreläsningar Karlstad 2017
Det sitter i huvudet – motivation och vilja i arbetsgruppen, Michael Södermalm

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.