Öppna föreläsningar Linköping 2019

Linköping 16 maj, kl. 14:00-17:00


Vill du boka någon av våra föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.