Öppna föreläsningar Linköping 2018

Har du en besvärlig kollega? – Inger Hansson
Linköping 8 november

Genomförda föreläsningar i Linköping 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.