Öppna föreläsningar Linköping 2017

Genomförda föreläsningar i Linköping 2017:

Om alla bara tänkte som jag – hantera olikheter på jobbet
Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.