Öppna föreläsningar Luleå 2018

Exceptionellt bemötande
– Lena Skogholm & Lasse Gustavson
Luleå 27 november

Genomförda föreläsningar Luleå 2018

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans

Arbeta smartare – och få mer gjort

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.