Öppna föreläsningar Luleå 2017

Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften,
Annika R Malmberg Luleå 12 december

Öppna föreläsningar Luleå 2018

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans!
Christer Olsson Luleå 10 april

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Luleå 15 maj

Genomförda föreläsningar i Luleå 2017:

Om alla bara tänkte som jag – hantera olikheter på jobbet
Älska utveckling – att leda och arbeta i förändring
Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen

Vill du boka någon av ovanstående föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.