Öppna föreläsningar Luleå 2019

Luleå 21 maj, kl. 12:30-15:30

Vill du boka föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.