Öppna föreläsningar Luleå 2018

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Luleå 15 maj

DU VINNER! – Lasse Gustavson & Lena Skogholm
Luleå 27 november

Genomförda föreläsningar Luleå 2018

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.