Öppna föreläsningar Luleå 2018

Samarbeta – Christer Olsson
Luleå 10 april

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Luleå 15 maj

Vill du boka någon av ovanstående föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.