Öppna föreläsningar Lund 2018

Du kan mer än vad du tror – Mikael Södermalm
Lund 30 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.