Öppna föreläsningar Lund 2018

Vad är det egentligen om händer på en riktigt bra arbetsplats? – Clas Malmström
Lund 7 november

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.