Öppna föreläsningar Lund 2018

Genomförda föreläsningar i Lund 2017

Framtidens arbetsplats – i en digital värld
Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.