Öppna föreläsningar Malmö 2017

Om alla bara tänkte som jag! – hantera olikheter på jobbet,
Colin Moon och David Loid Malmö 12 december

Öppna föreläsningar Malmö 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl 24 maj

Genomförda föreläsningar i Malmö 2017

Arbetsglädje! Må och prestera bättre på samma gång.
Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen.

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.