Öppna föreläsningar Malmö 2018

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Malmö 24 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.