Öppna föreläsningar Malmö 2018

Arbeta smartare – Tomas Lydahl
Malmö 24 maj

Knäck koden för mångfald – Anna Ricknell & Navid Modiri
Malmö 27 november

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.