Öppna föreläsningar Skövde 2019

Skövde 10 april, kl. 18.00-21.00

Vill du boka någon av våra föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.