Öppna föreläsningar Stockholm 2018

Arbeta smartare – Thomas Lydahl
Stockholm 17 maj

Om alla bara tänkte som jag – Colin Moon & Angela Ahola
Stockholm 24 maj

Knäck koden för mångfald – Anna Ricknell & Navid Modiri
Stockholm 7 november

DU VINNER! – Lasse Gustavson & Lena Skogholm
Stockholm 28 november

Genomförda föreläsningar Stockholm 2018

Du kan mer än du tror – motivation och vilja i arbetsgruppen

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.