Öppna föreläsningar Stockholm 2018

Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen,
Michael Södermalm Stockholm 20 mars

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans!
Christer Olsson Stockholm 11 april

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Stockholm 17 maj

Genomförda föreläsningar i Stockholm HT 2017:

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans!
Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen
Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften
Om alla bara tänkte som jag! – hantera olikheter på jobbet

Genomförda föreläsningar i Stockholm VT 2017:

Det sitter i huvudet – motivation och vilja i arbetsgruppen
I form på jobbet – fysiskt, mentalt och socialt!
Om alla bara tänkte som jag – hantera olikheter på jobbet
Älska utveckling – att leda och arbeta i förändring

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.