Öppna föreläsningar Stockholm 2018

Du kan mer än vad du tror – Mikael Södermalm
Stockholm 20 mars

Samarbeta – Christer Olsson
Stockholm 11 april

Arbeta smartare – Thomas Lydahl
Stockholm 17 maj

Om alla bara tänkte som jag – Colin Moon & Angela Ahola
Stockholm 24 maj

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.