Öppna föreläsningar Sundsvall 2018

Arbeta smartare – Tomas Lydahl 
Sundsvall 22 maj

Arbetsglädje är inte bara att ha kul på jobbet
– Clas Malmström, Sundsvall 28 november

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.