Öppna föreläsningar Sundsvall 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Sundsvall 22 maj

Genomförda föreläsningar i Sundsvall 2017:

Framgångsrika team – genom smidigare samarbeten
Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.