Öppna föreläsningar Trollhättan 2019

Håll utkik vad som kommer under 2019!

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.