Öppna föreläsningar Umeå 2018

Mål i sikte- Emma Igelström & Jesper Caron
Umeå 21 november

Genomförda föreläsningar Umeå 2018

Om alla bara tänkte som jag – hantera olikheter på jobbet

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.