Öppna föreläsningar Umeå 2018

Om alla bara tänkte som jag – Colin Moon & Angela Ahola
Umeå 15 maj

I skuggan av #metoo – Anna Ricknell & Sandra Lindström
Umeå 12 juni

Mål i sikte- Emma Igelström & Jesper Caron
Umeå 21 november

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.