Öppna föreläsningar Umeå 2019

Umeå 9 april, kl. 13:00-16:00

Vill du boka någon av våra föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.