Öppna föreläsningar Umeå 2017

Du kan mer än du tror – motivation och vilja i arbetsgruppen, Michael Södermalm
Umeå 5 december

Genomförda föreläsningar i Umeå 2017:

Framgångsrika team – genom smidigare samarbeten

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.