Öppna föreläsningar Uppsala 2019

Uppsala 11 april, kl. 14:00-17:00

Vill du boka någon av våra föreläsningar direkt till din verksamhet?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.