Öppna föreläsningar Uppsala 2018

Du kan mer än du tror! – motivation och vilja i arbetsgruppen.
Michael Södermalm Uppsala 22 maj

Genomförda föreläsningar i Uppsala hösten 2017:

Om alla bara tänkte som jag! – hantera olikheter på jobbet

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.