Öppna föreläsningar Uppsala 2018

Du kan mer än du tror – Mikael Södermalm
Uppsala 22 maj

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.