Öppna föreläsningar Uppsala 2018

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?
– Clas Malmström, Uppsala 13 november

Genomförda föreläsningar Uppsala 2018

Du kan mer än du tror – motivation och vilja i arbetsgruppen

Vill du boka någon av ovan föreläsningar direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.