Öppna föreläsningar Västerås 2018

Arbeta smartare – och få mer gjort!
Tomas Lydahl Västerås 23 maj

Genomförda föreläsningar i Västerås 2017:

Om alla bara tänkte som jag! – hantera olikheter på jobbet
I form på jobbet! fysiskt, mentalt och socialt

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.