En Tintin-världsbild

Jo, hon blev lite starstrucked, retorikkonsulten Elaine Eksvärd, när hon träffade sin idol Hans Rosling, då de båda föreläste på vårt seminarium Övertyga igår.När Hans Rosling presenterade sin statistik om världen fick vi helt…

En känsla av tillfredsställelse

”En känsla av tillfredsställelse med den egna arbetssituationen.” Det är Nationalencyklopedins definition av arbetsglädje, en ganska vid definition som kanske är logisk eftersom arbetsglädje är något högst individuellt.Men…