Det sitter i väggarna!

Att komma ny till en arbetsplats innebär så mycket mer än att bara sätta sig in i nya arbetsuppgifter. En stor del av energin läggs också på att ta till sig den nya arbetsplatskulturen.På en del arbetsplatser finns det uttalade arbetsplatskulturer…