Externa talare och föreläsningar i Stockholm 2015

När ett företag eller en organisation står inför utmanande situationer som till exempel förändringsarbeten, kan det vara givande att ta hjälp utifrån.En extern och objektiv talare har till exempel stora möjligheter att skapa förståelse…

Behöver ert företag en energikick? Boka inspirationstalare!

I perioder kan arbetsdagen kännas ganska monoton och dagarna liksom flyter ihop. I sådana perioder påverkas ofta individers förmåga att prestera, och som ett resultat av det kan effektiviteten på en arbetsplats bli lidande. Av det skälet…

Många bra föreläsningar 2016

Snart börjar ett nytt år, vilket för alla individer och företag innebär en chans att förnya och förbättra.I dagens stressiga och ibland väldigt påfrestande arbetsklimat går effektivitet och produktion ofta före kunskap och förståelse.…

Bästa tipsen för ditt besök på Möten & Events 2016

Lära för Livet levererar talarna till de intressanta seminarierna på Möten & Events i Göteborg 10-11 februari och Stockholm 24-25 februari 2016.Möten & Events är en mycket populär mässa som går för 17:e året i Göteborg;…

Nyttan med föreläsare i interkulturell kommunikation

Att förstå och bli förstådd känns idag viktigare än någonsin. Vi har ett stort antal föreläsare inom interkulturell kommunikation.Medarbetare eller kunder i andra länder? Utrikesfödda kunder eller medarbetare i Sverige? Alla har…