Seminarium i Stockholm

Seminarier är diskussionsbaserade föreläsningar där deltagarna uppmuntras till att delta i lärandet.De är vanliga inom skolväsendet, men kan även tillämpas inom företag och organisationer för att öka personalens kunnande eller…