Hur du planerar en bra föreläsning

Alla är vi olika när det kommer till lärande och de olika metoder vi använder för att ta till oss information. Många förlitar sig på föreläsaren och dennes förmåga att på ett strukturerat och pedagogiskt vis ta sig igenom sitt material.…