Välj bland Sveriges talare & hitta temat för ditt företag

Som företagsledare är det viktigt att inte bara se de anställdas professionella kompetenser. Det är dessutom helt avgörande att vara uppmärksam på medarbetarnas olika personligheter. Först när du lärt känna personalen på ett djupare…

Kompetensutveckling och stimulans för ökat välmående

Arbetsmiljöverket har flera gånger konstaterat att monotont arbete och ostimulerande arbetsuppgifter ökar risken för minskad motivation och i värsta fall också psykisk ohälsa.En utvecklande och välfungerande arbetsmiljö där personalen…