Kända talare - för lustfyllt lärande

Kompetensutveckling behöver inte vara tråkigt. Det ska inte vara tråkigt. Tvärtom lär vi oss bättre under motiverande och inspirerande former. Att om och om igen repetera information som de anställda redan har hört är heller ingen effektiv…