Underlätta företagets omorganisation med svenska föreläsare

Befinner sig ditt företag mitt i startgroparna för en organisationsförändring, eller planerar ni kanske att implementera nya administrativa system? Bra!Sådana typer av utvecklingsarbeten behövs för att verksamheten ska komma framåt…