En känsla av tillfredsställelse

”En känsla av tillfredsställelse med den egna arbetssituationen.”
Det är Nationalencyklopedins definition av arbetsglädje, en ganska vid definition som kanske är logisk eftersom arbetsglädje är något högst individuellt.

Men det finns vissa gemensamma nämnare som vi alla verkar ha för att känna arbetsglädje: en känsla av delaktighet, kontroll över arbetsuppgifterna och uppskattning från kollegerna.

För arbetsgivaren har det sedan länge varit klart att arbetsglädje är lönsamt. Åsa Coey, som är managementkonsult, menar att arbetsglädje skapar man inte enbart för att folk ska må bra på jobbet utan för att verksamheten ska uppnå goda resultat. När man skapar arbetsglädje tar man hand om resurserna – om folk mår bra får man goda resultat och hamnar i en god cirkel.