Angela Ahola

Angela Ahola är doktor i psykologi och är specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar och ickeverbal kommunikation.
Föreläsare Angela Ahola

Om talaren

“Det första intrycket är det bestående” är ju bara en gammal klyscha… Eller? Sanningen är att innan människor köper ditt budskap, din tjänst eller din produkt så behöver man ha “köpt” dig som person. På en bråkdels sekund “läser vi av” våra medmänniskor och skapar oss en uppfattning om personen.
Den ickeverbala kommunikationen är det som kommunicerar starkast, fast vi inte alltid är medvetna om det. Med dagens teknikdrivna kommunikation har vi färre face-to-face interaktioner. Idag är det alltså än mer kritiskt att vi får maximal nytta av dessa möten. Så, hur ska vi signalera rätt i våra möten med andra? Samtidigt – hur ska vi lyckas gå bortom vårt eget första intryck av andra, förbi våra egna förutfattade meningar?
Angela förklarar vad vi kan göra för att reparera ett dåligt intryck, få andra mer välvilligt inställda till oss, visa att vi verkligen lyssnar och hur vi kan gå tillväga för att göra ett gott första intryck redan innan det första mötet. Hon förklarar också varför snabba bedömningar av andra är nödvändiga. Det handlar inte om någon form av manipulation utan om tydlighet – att få budskapet att landa rätt och att korrekt läsa av andra.
Angela föreläser med engagemang och underbyggda fakta som tar med publiken på en tankeväckande och lärorik resa. Hon lockar även till skratt med många igenkännande exempel i vardagen som ger AHA-upplevelser utöver det vanliga. Angelas föredrag har hjälp många organisationer till förbättrat samarbete, mer produktiva kundmöten, ökad effektivitet och ett bättre arbetsklimat.
Angela har agerat sakkunnig i kända brottmål. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press och tv.