Antoni Lacinai

För en bättre möteskommunikation!
Föreläsare - Antoni Lacinai

Om talaren

Antoni Lacinai är föreläsaren vars kompetens är att ge nycklarna till motiverande mål och en god möteskommunikation.
Med sina böcker, föreläsningar och utbildningar har han hjälpt tusentals personer att bli bättre på att kommunicera i olika typer av möten. Dessutom anses han vara en av landets vassaste moderatorer.
Eftersom mål och möteskommunikation inte är branschspecifikt möter Antoni alla möjliga grupper inom privat näringsliv och offentlig verksamhet. Om du är intresserad, vill du förmodligen ha någon som kan hjälpa er till bättre samarbete i teamet, bättre kundmöten, bättre internmöten, samsyn om målen och att kommunicera som ledare.
Antoni Lacinai vill helst modifiera sina föreläsningar utefter ditt syfte och mål, snarare än att ha en färdig föreställning.
Tänkbara titlar på föreläsningar:
MÅL. Sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen.
Framgångsrika kundmöten.
Konsten att läsa kroppsspråk.
Virtuella möten. Hur man leder människor i möten på distans.
9,5 sanningar om kommunikation som alla på arbetsplatsen borde känna till.