Astrid Boisen

Astrid Boisen är beteendevetare med många års ledarerfarenhet från bl.a. Volvo och Previa. Hon har lett flera uppmärksammade förändringsprojekt på ett mycket framgångsrikt sätt.
Föreläsare - Astrid Boisen

Om talaren

Personligt, inspirerande och med konkreta exempel från sin egen karriär vill hon uppmuntra dig att våga se dig själv ur såväl det egna perspektivet som ur andras och att våga fråga, reflektera och ändra dig i ditt sätt att vara och agera.
Astrid är i botten beteendevetare men säger att alla år som ledare i förändringsarbete varit hennes viktigaste universitet. Det är en både bred och djup kunskap, som hon kan dela med sig av.
– Din personlighet rår du kanske inte på, men du kan modifiera ditt sätt att agera. Ny insikt ger ny kunskap, som möjliggör utveckling till det bättre, säger hon.
Astrid talar om kommunikation, ledarskap, kreativitet, personlig utveckling, teambuilding, förändring, konflikthantering, projektarbete och effektivitet. Hon är känd för sitt engagemang och för sin förmåga att med glimten i ögat göra också det svåra lätt att förstå.