Barbro Fällman

Effektiv kommunikation, förhandlingsteknik och medieträning är något som retorikern Barbro Fällman kan på sina fem fingrar.
Föreläsare - Barbro Fällman

Om talaren

Språk är makt, och hur du framför ditt budskap är avgörande!
Under Barbros föreläsningar och seminarier får du lära dig effektiv argumentation, där viktiga moment som fakta, motargument, lösning och konsekvens effektfullt formas i en väl förberedd inledning och avslutning.
Barbro arbetar med person- och företagsanpassade seminarier och utbildningar, samt med personlig coachning inom retorik, förhandlingsteknik, medieträning, mötesteknik och presentationsteknik.

Hon är även flitigt anlitad av media för att analysera tal som hålls av politiker och andra prominenta personer.