Camilla Uddgren

Camilla är hälsopedagog, beteendevetare, fil.mag. i tros- och livsåskådningsvetenskap och är en eftertraktad talare, coach och artist i Sverige, Europa, USA och Australien sedan drygt 15 år.
Föreläsare - Camilla Uddgren

Om talaren

Under sina föreläsningar och shower berättar Camilla om sin egen kamp från kroniskt sjuk i rullstol till ett nytt liv som långdistanslöpare, om vikten av att leva med barnasinnet kvar och våga LEVA.
Camilla är en livgivande kick för deltagarna som bjuds både tårar och skratt i fartfyllda, tankeväckande och spexiga föreläsningar.

Ämnen:

  • Lev livet levande – Från rullstol till nytt liv
  • Självkänsla – Empowerment
  • Mindfullness – Ett liv i balans
  • Mänskliga möten
  • Etik, kommunikation och konflikthantering
  • Wellness – kost, träning och hälsa
Gemensamt för Christinas föreläsningar är att de flyger fram och att man lämnar dem med en känsla av att allt möjligt är möjligt och insikten i att kollegorna är den allra viktigaste arbetsmiljön. Christinas föreläsningar passar lika bra på en intern konferens som ett kundevent eller en kickoff.