Christer Ackerman

Christer Ackerman är konsulten, författaren och föreläsaren som har verkat inom allt från den offentliga sektorn till det privata näringslivet.
Föreläsare - Christer Ackerman

Om talaren

Genom sina föreläsningar, där Christer talar om den personliga utvecklingen och samspelet på arbetsplatsen, hjälper han olika företag och organisationer att utveckla sin medarbetarkultur.
Efter mångårig erfarenhet som driftsdirektör inom SAS-koncernen samt som chef för kriminalvårdsmyndigheten i Stockholmsområdet arbetar Christer nu som konsult med att utveckla medarbetarskapet genom cheferna.
Christer arbetar genom programmet ”LEAD” som på ett unikt sätt involverar chefen och alla medarbetarna i en gemensam utvecklingsprocess mot ett mer aktivt medarbetarskap.