Christer Borg

Christer Borg är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Med mångårig erfarenhet som utbildare och handledare ger han konkreta förslag på hur mönster kan brytas och hur förändringar i gruppen och organisationen kan realiseras.
Föreläsare - Christer Borg

Om talaren

Utifrån sitt arbete som psykolog, psykoterapeut, handledare, utbildare och föreläsare har Christer Borg en mångsidig erfarenhet. Hans föreläsningar är fyllda av fakta, beskrivande exempel och personliga berättelser som många känner igen och kan identifiera sig med.
Christer berör nödvändigheten av civilkurage för att sätta ord på livets tysta agenda och bryta mönster som hindrar individen och gruppen från att utveckla sin potential. Han ger också konkreta förslag och exempel på hur förändringsprocesser kan påbörjas och vidareutvecklas.
I tidigare uppdrag har han arbetat med bl.a. psykiatriska och somatiska team, ledningsgrupper, revisionsbyråer, socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård och enskild chefshandledning.
Christer har något av ett ”folkbildningspatos”: han vill göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar för ”gemene man” i dennes livssituation.

Exempel på föreläsningsrubriker:

  • Vad styr arbetsgruppen? – Om den tysta agendan
  • Svårt att prestera? – Om stressens påverkan
  • Kameleont eller psykopat? – Om att finna sin roll
  • Konflikthantering – Att förebygga och lösa
  • Att lyssna – Om närvaro i professionella samtal
  • Har vi de relationer vi önskar? – Om upprepningsmönster
  • Är kunden i fokus? – Om professionellt förhållningssätt
  • Lik i garderoben eller ”det sitter i väggarna” – Några psykologiska tankar om bromsande kulturer i grupper och företag