Christer Borg

Christer Borg är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Med mångårig erfarenhet som utbildare och handledare ger han konkreta förslag på hur mönster kan brytas och hur förändringar i gruppen och organisationen kan realiseras.

Om Christer

Utifrån sitt arbete som psykolog, psykoterapeut, handledare, utbildare och föreläsare har Christer Borg en mångsidig erfarenhet. Hans föreläsningar är fyllda av fakta, beskrivande exempel och personliga berättelser som många känner igen och kan identifiera sig med.

Christer berör nödvändigheten av civilkurage för att sätta ord på livets tysta agenda och bryta mönster som hindrar individen och gruppen från att utveckla sin potential. Han ger också konkreta förslag och exempel på hur förändringsprocesser kan påbörjas och vidareutvecklas.

I tidigare uppdrag har han arbetat med bl.a. psykiatriska och somatiska team, ledningsgrupper, revisionsbyråer, socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård och enskild chefshandledning.

Christer har något av ett ”folkbildningspatos”: han vill göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar för ”gemene man” i dennes livssituation.

Exempel på föreläsningsrubriker:

 • Vad styr arbetsgruppen? – Om den tysta agendan
 • Svårt att prestera? – Om stressens påverkan
 • Kameleont eller psykopat? – Om att finna sin roll
 • Konflikthantering – Att förebygga och lösa
 • Att lyssna – Om närvaro i professionella samtal
 • Har vi de relationer vi önskar? – Om upprepningsmönster
 • Är kunden i fokus? – Om professionellt förhållningssätt
 • Lik i garderoben eller ”det sitter i väggarna” – Några psykologiska tankar om bromsande kulturer i grupper och företag

Bakgrund

Legitimerad psykolog och psykoterapeut. Klinisk psykolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Handledarutbildning. Fördjupningsutbildningar i psykodynamisk korttidsterapi (PDT) samt Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildning i psykologisk debriefing samt kortare kurser i coaching och individutveckling,
effektiv konfliktlösning och ACT (Acceptence and Commitment Therapy).

Föreläser om

 • Gruppsykologi
 • Hot & våld
 • Konflikthantering
 • Personlighetsstörningar
 • Stress- och krispsykologi
 • Svåra samtal
 • Utvecklingspsykologi
Föreläsare - Christer Borg

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Christer Borg och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30