David Loid

David Loid är arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, förtroendebyggande processer och varumärkesbyggande. Han har sedan 90-talet bedrivit forskning inom varumärkesutveckling, förändringsledarskap samt organisatorisk förnyelse, och arbetat som konsult sedan millennieskiftet.

Om David

Genom sina kunskaper inom organisations- och varumärkesutveckling, samt förtroendebyggande processer presenterar David Loid nya perspektiv på hur individer och organisationer kan arbeta för att frambringa långsiktig och hållbar framgång, internt som externt.
David arbetar med ett brett spektrum av uppdragsgivare, från näringsliv till offentlig förvaltning. Vidare har han en stark anknytning till det akademiska, som forskare på Chalmers, såväl som till svenskt näringsliv genom flera styrelseuppdrag.
Sedan många år anlitar Lära för Livet David som föreläsare, och han har bland annat föreläst med bl.a. Morgan Alling, Hans Rosling, Jan Eliasson – FN:s före detta vice generalsekreterare.

David Loid är specialist inom organisatorisk utveckling, förtroendebyggande processer och varumärkesbyggande. Vänligen hör av Er till Lära för Livets Talarförmedling för att komma i kontakt med David.

Bakgrund

 • Civilingenjör
 • Forskare på Chalmers i strategiprocesser
 • Företagsledare
 • Styrelseledamot

Föreläser om

 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Organisationsutveckling
 • Retorik
 • Strategiutveckling
 • Varumärke
 • Förändringsarbete
Föreläsare - David Loid

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka David Loid och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30

”Det är härligt med en konsult som har djup i kunskapen, ger relevanta exempel för ledare, har erfarenhet och samtidigt är personlig och närvarande. Consistency!”

Kerstin Anemo, affärsansvarig Elaton