David Loid

David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik och har sedan 90-talet arbetat som föreläsare och konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling.

Om David

Genom sina kunskaper i strategi, retorik och varumärkesutveckling bygger David Loid nya och slagkraftiga perspektiv på hur företag och individer kan få framgång genom att kommunicera systematiskt och långsiktigt.

David arbetar med ett brett spektrum av uppdragsgivare, från näringsliv till offentlig förvaltning. Han forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.

David har en stark anknytning till svenskt näringsliv genom flera styrelseuppdrag.

Sedan många år anlitar Lära för Livet David för öppna föreläsningar och kurser i kommunikation och strategisk retorik. David har bland annat föreläst med Jan Eliasson, FNs vice generalsekreterare. David föreläser även på engelska.

Bakgrund

 • Civilingenjör
 • Forskare på Chalmers i strategiprocesser
 • Företagsledare
 • Styrelseledamot

Föreläser om

 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Organisationsutveckling
 • Retorik
 • Strategiutveckling
 • Varumärke
 • Förändringsarbete
Föreläsare - David Loid

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka David Loid och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30

”Det är härligt med en konsult som har djup i kunskapen, ger relevanta exempel för ledare, har erfarenhet och samtidigt är personlig och närvarande. Consistency!”

Kerstin Anemo, affärsansvarig Elaton