Eva Gyllensvaan

Eva Gyllensvaan har många års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö och är professionell utbildare och föreläsare sedan tio år.
Föreläsare - Eva Gyllensvaan

Om talaren

Genom sitt arbete har Eva mött och skapat relationer med människor från vitt skilda länder och kulturer. Att förstå och acceptera andra kulturer innebär också att förstå och anpassa sitt eget kulturella beteende i kund- och företagsrelationer.
Många affärer kan genomföras med bättre resultat om det finns kunskap om detta. Eva behovsanpassar sina uppdrag och berättar om uppkomna situationer med humor varvat med fakta. Åhörarna interagerar och får med sig konkreta arbetsrelaterade verktyg.
Ett seminarium med Eva om professionellt kundbemötandet ger deltagarna en värdefull insikt både om deras eget goda kundbemötande och om sin egen potential.