Eva Ossiansson

Ek Dr Eva Ossiansson är en av Sveriges främsta varumärkesexperter och mest välkända varumärkesforskare. Hon brukar i media kallas för Varumärkesdoktorn.

Om Eva

Varumärken är hennes passion och den utgångspunkt varifrån affären skapas. Alla företag och organisationer borde utgå från detta perspektiv för att bli framgångsrika. Hon har forskat om vad kunder känslomässigt upplever vara värden vid konsumtion och hur kommunikation via sociala medier har förändrat affärslogiken och varumärkesarbetet i företag.

Eva har en rik erfarenhet av att utarbeta, utveckla och ge stöd i såväl interna som externa varumärkesprocesser. Hon har arbetat med företag som bl.a. Volvo Trucks, Volvo Cars, Jernhusen, MQ och Wallenstam, men även med att utveckla attraktiva platser, städer och regioner.

Varumärkesbyggande med rätt känsla?

I det förändrade medielandskapet har bland annat sociala mediers allt större betydelse för kommunikationen kommit att fullständigt förändra sättet att bedriva marknadsföring på. Idag kan vem som helst, var som helst, när som helst kommunicera och sprida budskap om företag och dess produkter, tjänster och varumärken.

Detta ställer allt högre krav på kompetens och förståelse för vår samtida konsumtionskultur och dess drivkrafter. Samtidigt skapar det nya möjligheter för alla former av verksamheter att nå ut till sina kunder, bygga ett eget varumärke och profilera sin verksamhet.

Eva Ossiansson kommer att ta med dig på en resa in i en känslodominerad logik och berätta mer om hur du kan använda känslor i varumärkesbyggandet.

Bakgrund

  • Ek Dr vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Föreläser om

  • Konsumtion
  • Sociala medier
  • Varumärke
Föreläsare - Eva Ossiansson

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Eva Ossiansson och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30