Hans Wern

Hans Wern är affärsuppväxlare och framgångsskapare. Hans motto är KIMPKML – Kom Inte Med Problem Kom Med Lösningar!
Föreläsare - Hans Wern

Om talaren

Göteborgaren Hans arbetar mycket med att visa vägen och ge inspiration för ledare, individer och team till enastående framgångar. Han sätter alltid spår hos dem han arbetar med. Och han kommer ofta med helt nya och annorlunda lösningar som i sin tur skapar framgångar som tidigare inte funnits.
Hans föreläsningar är mycket interaktiva. Hans bjuder in sina åhörare till givande diskussioner via ovanliga och tankeskapande frågor. Han får på så sätt deltagarna att själva sätta igång processer och därigenom hitta sina egna strukturer och lösningar.
Hans förmåga att hantera människomöten är stor och utbildningarna framförs med både humor och värme.