Hasse Carlsson

Hasse har brunnit för relationer och samarbete i hela sitt liv. Att få människor att tro mer om sig själva, växa i sitt egenansvar och jobba smartare är nyckelorden. Han finner sig lätt i alla miljöer. Kärnan i allt Hasse gör är att möta människan och människorna där DE är. Där börjar resan. Han har haft stor framgång med att leda människor, företag och organisationer från, som han kallar det; ”från åsikt till beteende”.

Men hur når vi dit?

Föreläsare - Hasse Carlsson

Om talaren

Rationaliseringar, omstruktureringar eller besparingar, det finns många utmaningar på våra arbetsplatser. Lösningen är sällan att jobba hårdare, utan att jobba smartare. Hasse lotsar visar tydligt hur beståndsdelarna känslor, tankar och agerande påverkar våra relationer och därigenom våra liv. Du får konkreta verktyg för att övervinna t.ex. ”Nånannanismen” och förstå och tackla de kulturer som ständigt växer och lever på våra arbetsplatser.
Får vi dessutom hållbara verktyg att använda, både privat och i yrkesliv, blir allt mycket lättare.
Detta är inspirerande föreläsningar som räcker länge. Det finns kunder som hör av sig och berättar att de fortfarande använder hans tankar, tips och metoder. Och då kan det ibland ha gått sex år (!) sedan han var där.
Med mycket hjärta, varm humor och total orädsla för att lyfta fram de svåra passagerna i livet, får du och dina medarbetare en upplevelse som möter dig på många plan. Som utrustar dig och som ger din längtan att få utvecklas som den du är att växa ännu mer.