Johan Holmsäter

Din goda hälsa är inte bara viktigt för dig utan för hela din organisation. Det menar Johan Holmsäter, eldsjälen som en gång byggde upp Friskis & Svettis-rörelsen.
Föreläsare - Johan Holmsäter

Om talaren

På en arbetsplats är hälsan är inte bara en personlig angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för företagets prestation. God hälsa bör därför vara ett mål för hela organisationen och en ledningsfråga.
Att utveckla hälsan som resurs kräver helhetssyn, ledningsförankring, kvalitet och långsiktighet. För företag och organisationer är en hälsoplan därför lika angelägen som en investeringsplan, en marknadsplan eller någon annan strategi.
Johan Holmsäter talar på ett personligt sätt om balansgången mellan olika roller i livet och om hur man kan hitta spåret till ett ökat välmående. Hälsa handlar framför allt om inställningen till livet, menar Johan. Han ger tips på hur var och en själv, men framför allt hela organisationen, kan gå tillväga för att förbättra förutsättningarna för att må, fungera och prestera bättre.