Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric Uneståhl har under årtionden forskat och utvecklat program för personlig utveckling och självträning, inom områden som avspänning, motivation, stresshantering och livskvalitet.
Föreläsare - Lars-Eric Uneståhl

Om talaren

Miljoner svenskar har använt sig av Lars-Eric Uneståhls träningsprogram för ökad effektivitet och bättre hälsa. Han är känd som en av grundarna till mental träning och anses vara vara en av de ledande inom området. Under det senaste årtiondet har den mentala träningen spridit sig från idrotten till de flesta samhällsområden.
Lars-Eric har publicerat ett 20-tal böcker, ca 30 träningsprogram på CD och över hundra forskningsrapporter. Han har arbetat med nationella och olympiska idrottsteam samt många företag i olika länder.
Lars-Eric är en ofta anlitad föreläsare som ger inspiration och styrka till både mindre och större grupper. Hans föreläsningar och gedigna utbildningar är alltid väl genomtänkta och ges under ett lugnt och pedagogiskt tempo för bästa inlärning och effekt/resultat.
Lars-Eric föreläser både på svenska och engelska.