Lasse Gustavson

Det är inte alltid man kan välja yttre omständigheter, men du kan alltid välja förhållningssätt till det som sker. Det vet Lasse Gustavson.
Föreläsare - Lasse Gustavson

Om talaren

När Lasse vaknade upp på en brännskadeklinik 1981 var han inte längre en vältränad nyutbildad brandman. Han var knappt skinn och ben. Men inombords var han den han alltid har varit och hans första ambition blev att återfå det liv han nästan förlorat.
Sedan början på 1990-talet har Lasse föreläst och gett längre utbildningar i ämnen som handlar om inspiration, ledarskap, samverkan och djärva mål. I sina föreläsningar blandar han upplevelsebaserad teori och praktik.