Mats Lewan

Mats Lewan är framtidsspanaren som förbereder både företag och individer för en förändring som är betydligt större än de flesta föreställer sig.
Föreläsare - Mats Lewan

Om talaren

Med tjugo års erfarenhet som teknikjournalist har Mats de djupa insikter som krävs för att måla upp de stora perspektiven kring teknik och framtid.
Digitalisering, automatisering och artificiell intelligens är drivkrafter som både medför fantastiska möjligheter och omfattande utmaningar, och Mats förklarar vad de innebär för individer, företag och samhälle.
Hans föreläsningar, som är anpassade för olika branscher och passar för såväl ledningsgrupper som de riktigt stora eventen, är omskakande, uppmuntrande och inspirerande på en gång.