Nina Jansdotter

Prestera på topp, med bibehållen balans i livet. Det låter som en dröm, men för Nina Jansdotter är det i högsta grad verklighet.
Föreläsare - Nina Jansdotter

Om talaren

Nina Jansdotter är beteendevetare och personlig coach. Hon vill inspirera människor till att finna vägar att kombinera “peak performance” med bibehållen balans i livet. Störst vikt lägger hon på att individen ska ta reda på vem han eller hon är samt vad man vill med sitt liv – egentligen.
Ninas mål med föreläsningarna är att hjälpa deltagarna att höja motivationen, öka både energi och prestation samtidigt som det ska bidra till att ge struktur åt både karriär och privatliv. Hon syns ofta i press som taleskvinna för frågor inom karriär och personlig utveckling samt sociala medier som hon numera brinner extra mycket för.
Nina har även skrivit ett antal böcker om personlig utveckling och karriärutveckling.