Pelle Hansson

Pelle Hansson är affärsmannen som i samarbetet med Svenska Olympiska Kommittén fick den sista nyckeln i hur viktig den enskilda människan är för sin egna och teamets framgång.
Föreläsare - Pelle Hansson

Om talaren

Pelle Hansson är en van föreläsare, inspiratör och utbildare. Med hjälp av psykologiska teorier och med mångåriga affärs- och ledarerfarenheter skapas förändring, utveckling och samverkan. Pelle rör sig lätt och ledigt mellan dåtid, nutid och framtid.
Pelle har en gedigen erfarenhetsbaserad kompetens från sina många och framgångsrika år inom näringslivet – kryddad med en riktigt stor dos tro på människans förmåga att kunna påverka sin egen framgång och framtid. Detta gör att det på ett lättillgängligt sätt skapas en tillit och ett förtroende mellan Pelle och hans åhörare.
Den vinnande stil Pelle har med sina åhörare gör att det fungerar lika bra med vilken arbetsgrupp eller företagsinriktning som helst. Lastbilsmekaniker, ingenjörer, ledningsgruppen, chefsteamet, säljteamet, osv. Varför kan man fråga sig? Enkelt, svarar Pelle, när dagen är slut och vi går och lägger oss så har vi gemensamt att vi alla är människor – det är varken titel eller yrkesval som påverkar våra val att ta vara på insikter och nyuppväckt kunskap, för när vi väl förstår nyttan med förändring och utveckling så är vi alla med.
Pelle har fördelen att kunna jobba på djupet i lite längre program och workshops. Likväl som han engagerande förmedlar det viktiga och riktiga i en inspirationsföreläsning eller ett seminarium.
Några exempel på föreläsningar:
  • Ledarskap i ett större, eller specifikt perspektiv vid t.ex. en ledarskapskonferens för företagets chefer. Föreläsning och/eller workshops kring värderingar, inför kommande förändringar och omorganiseringar samt kultur/beteende.
  • Förändring och utveckling där hela eller delar av organisationen samlats för att förbereda ett kommande större omorganiserings- eller utvecklingsprojekt. För att skapa kunskap om vad som händer med grupper och individer när projektet väl startar och hur vi kommer fram när vi fastnar.
  • Att bygga högpresterande team. Hur ska vi tänka och arbeta för att nå dit? Praktiska guidningar och typiska skeenden varvat med diskussioner/workshops för att uppnå gemensamma mål och vinnande förhållningssätt.
  • Företagskultur, vad är det och hur kan vi nå dit? Varför det är så svårt och hur vi kan skratta åt våra typiska egenskaper när vi förstår vinsten i att nyttja våra olikheter – och i dess sanna anda dela mål, inställning och attityd.
Pelle Hansson är en erfaren ledare från näringslivet. Han har även många års erfarenhet som föreläsare, utbildare och konsult.