Stefan Görwik

Motivation och samarbete i en förändring
Vad krävs för att få med alla i teamet på förändringsresan mot nya framgångar? Stefan Görwik är talaren som med professionalism, humor och entusiasm ökar motivationen och arbetsglädjen i era team.
Stefan Görwik har lång erfarenhet som motivationsföreläsare, ledarskapsutbildare och förändringsledare. Han introducerade “action learning” i Sverige 1992 och bjuder på flera roliga framgångsexempel vilket gör varje föreläsning unik.
En förändring börjar ofta med frågan:
Vad behöver vi förbättra?
Föreläsare - Stefan Görwik

Om talaren

Förbättringsförslagen omvandlas till mål. Målen får kraft genom motivation. Motivationen skapar handling som leder till resultat. Forskning visar att framgångsrika team präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt och förtroende. När alla tar ansvar och vet vad, varför och hur arbetet skall utföras skapas engagemang, delaktighet och bättre resultat vilket stärker företagskulturen.
Stefans mest efterfrågande föreläsningar:
Förändringar som ger förbättringar
Utveckla framgångsrika team
Motivation och arbetsglädje – vägen till nya framgångar

Stefan situationsanpassar alltid sina föreläsningar och
workshops utifrån uppdragsgivarens önskemål.
En föreläsning för ABB:s ledningsgrupp växte till ett 5-årigt
utbildningsuppdrag för tusentals medarbetare som beskrivs i
ABB:s bok ”Växa med Förändring” där Stefan tillägnades ett
eget kapitel för sina uppskattade insatser. Även DN, Di, TV4
och SvT har skrivit och gjort reportage om Stefans utbildningar.